Hỗ trợ: xetienchuyen247@gmail.com  Điện thoại: 1900 0370

1000đ/phút - Phục vụ 24/7

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin - Mục đích thu thập thông tin. Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của người dùng; Để liên lạc với người dùng về bất kỳ mục đích nào…
Xem thêm
Giải quyết sự cố và khiếu nại 1. Sự cố phát sinh trong quá trình đặt chỗ, hủy chỗ  Trong quá trình đặt chỗ trên website Tienchuyen.vn, nếu có bất kì sự cố nào trong quá trình đặt chỗ bao gồm nhưng không giới hạn ở : Điền và xác…
Xem thêm
1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN Thỏa thuận sau đây là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa Bạn và TaxiGo.Vn ("Chúng tôi”). Thỏa thuận bao gồm các điều khoản dịch vụ mà bạn phải tuân thủ để được quyền tiếp cận và sử dụng dịch vụ  trên trang Web…
Xem thêm
Top